hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014-030849

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na území CHKO Latorica.

Žiadateľ: TOKAJ GOLD, Sládkovičova 10/1947, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 13 ods. 2 písm. f) zákona o OPaK na realizáciu činnosti vykonávanej banským spôsobom k stavbe „Sklad – pivnica Viničky“ na území CHKO Latorica (druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK). Projektová dokumentácia rieši výstavbu podzemného skladu – pivnice o celkovej dĺžke 100 m za účelom uskladnenia ovocia. Dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Viničky, vo východnej časti katastra, na úpätí vrchu Borsuk a je využívané na pestovanie viniča.

Žiadosť doručená dňa: 11.08.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.