hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/018698

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na území Národného parku Slovenský raj.
Žiadateľ: Mgr. Zuzana Toporcerová, 053 13 Arnutovce 70
Predmet žiadosti:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
1. § 14 ods. 1 písm. a) v znení v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
2. § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona o OPaK na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – pojazdného bufetu za hranicami zastavaného územia obce na ploche o výmere 25 m2 v lokalite Kláštorisko (parcela č. 3691/1 a 3696/1 v k.ú. Letanovce)
na území Národného parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 14.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.