hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/017192-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o predĺženie výnimky zo zákazov na území NPR Prielom Hornádu - v NP Slovenský raj a súčasne v SKUEV Slovenský raj, kde platí 5. stupeň ochrany.

Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj, konkrétne v okolí toku Hornád, kde platí 5. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 25.4.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.