hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/014899

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zákone o OPaK na výrub chráneného stromu.
Žiadateľ: Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava
Predmet žiadosti:
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona o OPaK na výrub chráneného stromu (lipy malolistej), pod názvom „Lipy v Rudnej“, ktorý rastie vedľa štátnej cesty II/526 v k. ú. obce Rudná, na parcele č. 427 vo vlastníctve obce.

Žiadosť doručená dňa: 11.04.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5. pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.