hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00110

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadateľ: DONA, s.r.o. Veľké Revištia

  

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o udelení súhlasu v zmysle zákona o OPaK na vypustenie vody z rybníkov RS Iňačovce a ich priebežné opätovné napúšťanie v rámci pokračujúcej hospodárskej činnosti na RS Iňačovce  v lokalite:

  1. V ochrannom pásme NPR Senné rybníky
  2. Mimo ochranného pásma NPR Senné rybníky

 

Žiadosť doručená dňa: 21.01.2014

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou haberova.viera@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.