hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/031629

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Rekonštrukcia lesnej cesty Vrania hôrka

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu rekonštrukcie lesnej cesty Vrania hôrka, okres Košice - okolie, v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav vozovky lesnej cesty Vrania hôrka. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 4504 m.

Žiadosť doručená dňa: 13.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.