hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046643

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej v areáli MŠ  Ipeľská 10, Košice

 

Žiadateľ: Materská škola Ipeľská 10, Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej v areáli MŠ, na pozemku parc. č. 62 v kat. úz. Terasa. Jedná sa o drevinu druhu Breza previsnutá s obvodom kmeňa 122,5 cm, ktorý rastie na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu vyššie uvedenej dreviny je skutočnosť, že strom narúša stabilitu budovy školy svojim koreňovým systémom, poškodzuje strechu a je alergénom.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.