hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/00078

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o výnimku zo zakázaných činností na území Národného parku Slovenský raj.

 

Žiadateľ: Ing. Igor Bobák, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na nakrúcanie filmu podľa § 24 ods. 5 písm. e) a povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v § 24 ods. 4 písm. a) a k) na vstup a rušenie pokoja a ticha v jaskyniach Psie diery, Stratenskej, Medvedej a Dobšinskej ľadovej jaskyni. Ďalej vydanie súhlasu a výnimky v zmysle § 12 – § 16 na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov v území s 3 – 5 stupňom ochrany a na vjazd motorového vozidla do území s 2 – 5 stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK. Nafilmované zábery budú použité v prírodopisnom filme Národný park Slovenský raj. Pri príprave filmu bude žiadateľ metodicky aj odborne spolupracovať so ŠOP SR Správou Národného parku Slovenský raj a so Správou Slovenských jaskýň.

 

Žiadosť doručená dňa: 9.1.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.