hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2584

 

Žiadosť o povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany na území NPR Prielom Hornádu.
Žiadateľ: SPZ Poľovnícke združenie Smižany v zastúpení predsedom PZ Mgr.art. Igorom Gregom, Pribinova 1, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany ustanovených v § 16 ods. 1 písm. f) a g) zákona o OPaK na rušenia pokoja a ticha a na lov a usmrtenie živočícha (1 ks kamzíka vrchovského alpského pôvodu) na území národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu (NP Slovenský raj), nachádzajúcej sa v poľovnom revíri č. 17 s názvom Smižany, za účelom regulácie početnosti kamzičej populácie alpského pôvodu.

Žiadosť doručená dňa: 25.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.