hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1973

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o udelenie výnimky a súhlasu v súvislosti s obnovou turistického a náučného chodníka na území Národného parku Slovenský kras:
· § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce
· § 14 ods. 2 písm. g) na umiestnenie informačného, reklamného, alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce

Žiadateľ: Obec Hrhov, zastúpená starostom

Žiadosť doručená dňa: 22. 07.2013.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.