hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1875

 

Na základe Vašich žiadostí Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o udeleniei výnimky z podmienok územnej ochrany v NP Slovenský raj na vjazd a státie s motorovým vozidlom Škoda Felícia SN 736 BJ s prívesným vozíkom SN 901 YB na pozemky za hranicami zastavaného územia obce – konkrétne na lesnú cestu Podlesok – Kláštorisko – Birošová - Suchá Belá vrch (tzv. Rumanová), ktorá sa nachádza v NP Slovenský raj za účelom vývozu bicyklov od 1.5. do 15.10. v čase od 13.00 hod. po hodinu pred západom slnka, max. do 18.00 hod.

 

Žiadateľ: Cyklo Tour Spiš  

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým by bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a) v znení v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom Škoda Felícia SN 736 BJ s prívesným vozíkom SN 901 YB na pozemky za hranicami zastavaného územia obce – konkrétne na lesnú cestu Podlesok-Suchá Belá vrch, ktorá sa nachádza v NP Slovenský raj. 

 

Žiadosť doručená dňa: 25.06.2013

 

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.