Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5215/2016-2.3

06.05.2016

Žiadateľ: Letisko Poprad-Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 01 Poprad

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na úmyselné rušenie chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli súvisiaceho s biologickou ochranou letiska vykonávaného plašením vtáctva ako systematického prvku ochrany civilného letectva.