Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3358/2016-2.3

19.01.2016

 

Žiadateľ: Poľovnícke združenie "CHSP", M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usmrtenie jedného jedinca chráneného živočícha druhu medveď hnedý (Ursus arctos) v poľovnom revíri Grapy v r. 2016.