Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Miestna štátna správa

Kontakty na Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
nájdete na stránke ministerstva vnútra