Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Miestna štátna správa

Kontakty na Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
nájdete na stránke ministerstva vnútra