Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pripravované podujatia

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Klíma“) podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve schémy malých grantov ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)“, ktorá je určená pre základné a stredné školy.

Informačný seminár sa uskutoční 04. februára 2020 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), Tajovského 28, Banská Bystrica. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku.

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: registračný formulár

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, registrovať je možné maximálne jedného účastníka za organizáciu. Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Registrácia je otvorená do 29. januára 2020 (23:59 SEČ). Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade naplnenia kapacitných možností.

PROGRAM:

9,30 - 10,00       Registrácia účastníkov

10,00 - 13,00     Prezentácia detailných informácií k výzve ACC03 a Q&A

Tešíme sa na stretnutie!

                                                

Informácie o zrealizovaných podujatiach sú k dispozícii v archíve podujatí.